Trung tâm chăm sóc khách hàng
Số fax của trung tâm chăm sóc khách hàng
Liên lạc qua email:
Cho khách hàng là người Việt Nam
Cho khách hàng nói Tiếng Anh
 
DVKH@beeline.vn
Customerservice@beeline.vn
Thư qua đường bưu điện xin gửi về
Bộ phận chăm sóc khách hàng - Hòm thư số 425

Công ty Cổ phẩn Viền thông Di Động Toàn Cầu (GTEL Mobile JSC.)

Địa chỉ: 280B, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 01998880199, 84 43 767 4846 * Fax: 84 43 767 4854 * Email: DVKH@beeline.vn

Supported by ICom